Personvern­erklæring

Vi gleder oss over ditt besøk på våre nettsider arano-group.com og for din interesse i vårt foretak.

Beskyttelsen av dine personopplysninger, slik som f.eks. fødselsdato, navn, telefonnummer, adresse osv. er en viktig sak for oss.

Formålet med denne personvernerklæringen består i å informere deg om behandlingen av dine personopplysninger som vi innhenter av deg ved et nettsidebesøk. Vår personvernpraksis er i samsvar med de lovbestemte forskriftene i EUs Personvernforordning (GDPR) og den tyske personvernloven, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Den følgende personvernerklæring tjener til oppfyllelse av informasjonsplikter ut i fra GDPR. Disse befinner seg f.eks. i art. 13 og art. 14 ff. i GDPR.

 

Ansvarlig

Den som er ansvarlig etter art 4 nr. 7 i GDPR er den personen som bestemmer enten alene eller sammen med andre om formålene og midlene for behandlingen av personopplysningene.

Med hensyn til våre internettsider er den ansvarlige:

arano group GmbH
Nordostpark 89
90411 Nürnberg
Tyskland
E-post: info@arano-group.com
Tlf.: 0911/47559270

 

Kontaktinformasjon til personvern­ansvarlige

Vi har utnevnt en personvernansvarlig etter art. 37 i GDPR. Vår personvernansvarlige når du ved bruk av følgende kontaktopplysninger:

MKM Datenschutz GmbH
Äußere Sulzbacher Str. 118
90491 Nürnberg
Tyskland
E-post: wurzberger@mkm-partner.de
Tlf.: 0911/990 860 0
Nettsider: http://www.mkm-datenschutz.de/

 

Stille nettsider til disposisjon og opprette loggfiler

Ved hvert besøk på våre internettsider registrerer vårt system automatisk data og informasjon for den aktuelt besøkende enheten (f.eks. datamaskin, mobiltelefon, nettbrett osv.).

Hvilke personopplysninger innhentes og i hvilket omfang blir disse behandlet?

(1) Informasjon om nettlesertype og bruk versjon;
(2) Operastivsystemet til enheten;
(3) Vertsnanvn for besøkende datamaskin;
(4) IP-adressen til enheten;
(5) Dato og klokkeslett for tilgang;
(6) Nettsider og ressurser (bilder, filer, annet sideinnhold) som ble hentet frem på våre internettsider;
(7) Nettsidene som brukerens system gikk gjennom for å komme til våre internettsider (Referrer-Tracking);
(8) Melding om hentingen var vellykket;
(9) Overført datamengde

Disse dataene blir lagret i loggfilene til systemet vårt. En lagring av disse dataene sammen med andre personopplysninger for en konkret bruker finner ikke sted, så det blir ikke gjennomført en identifisering av enkelte besøkere på sidene.

Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

Art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR (rettmessig interesse). Vår rettmessige interesse består i å garantere at følgende beskrevne formål oppnås.

Formål med databehandlingen

Den forbigående (automatiske) lagringen av data er nødvendig for forløpet til et nettsidebesøk for å gjøre det mulig å levere nettsidene. Lagring og behandling av personopplysninger skjer dessuten for å opprettholde kompatibiliteten til våre internettsider for alle besøkende og for bekjempning av misbruk og feil. For dette er det nødvendig å logge de tekniske dataene til besøkende enhet for å kunne reagere så tidlig som mulig på fremstillingsfeil, angrep på våre IT-systemer og/eller feil på funksjonaliteten til våre internettsider. Dessuten tjener dataene til å optimere nettsidene og til generell sikring av sikkerheten til våre informasjonstekniske systemer.

Varighet på lagringen

Slettingen av forhåndsnevnte tekniske data skjer så snart de ikke lenger er nødvendige for å garantere kompatibiliteten til internettsidene for alle besøkende, men senest 3 måneder etter henting av våre internettsider.

Innsigelses- og slettemulighet

Du kan protestere mot behandlingen til enhver tid iht. art. 21 i GDPR og forlange en sletting av data iht. art. 17 i GDPR. Hvilke rettigheter du har og hvordan du gjør disse gjeldende, finner du i nedre område av denne personvernerklæringen.

 

Spesielle funksjoner på internettsidene

Våre sider tilbyr deg ulike funksjoner der bruken fører til innhenting, behandling og lagring av personopplysninger fra vår side. Nedenfor forklarer vi hva som skjer med disse dataene.

Søknadsskjema

 • Hvilke personopplysninger innhentes og i hvilket omfang blir disse behandlet?

  Data som legges inn eller lastes opp av deg i skjemafeltene på søknadsskjemaet blir behandlet fullstendig for oppfyllelse av formålet nevnt nedenfor.

 • Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

  Rettslig grunnlag for innhenting og behandling av søkerdata er art. 6 avsn. 1 lit. b (avtaleprosess), art. 88 avsn. 1 i GDPR i forb. m. § 26 i tyske BDSG. Så fremt spesielle kategorier av personopplysninger registreres, som er nødvendige for å oppfylle rettslige plikter fra arbeidsloven, lov om sosial sikkerhet og sosialvern etter art. 9 avsn. 2 b i GDPR i forb. m. § 26 avsn. 3 i tyske BDSG e, skjer behandlingen på dette rettslige grunnlaget. Hvis det skal behandles spesielle kategorier av personopplysninger utover dette, vil vi innhente et samtykke til dette etter art. 9 avsn. 2 lit. a i GDPR.

 • Formål med databehandlingen

  Formålet med databehandlingen består i å kontrollere og behandle søknadsdokumentasjonen som du har lastet opp via skjemaet.

 • Varighet på lagringen

  Slettingen av dataene skjer så snart søknaden er behandlet og det ikke lenger er noen rettmessig interesse til lagring av søknadsdataene. Din søknadsdokumentasjon blir derfor, hvis det ikke oppstår noe arbeidsforhold, slettet etter senest 6 måneder.

 • Innsigelses- og slettemulighet

  Hvilke rettigheter du har og hvordan du gjør disse gjeldende, finner du i nedre område av denne personvernerklæringen.

 • Nødvendighet for angivelse av personopplysninger

  Angivelsene i søknadsskjemaet er verken foreskrevet for avtale eller etter lov, men er nødvendige for å sende og for behandling av søknaden. Hvis du ikke fyller ut eller ikke fyller fullstendig ut de tilstedeværende obligatoriske feltene, kan den ønskede søknaden ikke sendes eller ikke behandles.

Kontaktskjema(er)

 • Hvilke personopplysninger innhentes og i hvilket omfang blir disse behandlet?

  Data som du legger inn i våre kontaktskjemaer, som du har lagt inn i inntastingsmasken på kontaktskjemaet, vil vi behandle for å oppfylle formålet som er nevnt nedenfor.

 • Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

  Art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR (samtykke gjennom entydig bekreftende handling eller atferdsmåte)

 • Formål med databehandlingen

  Data som registreres via vårt kontaktskjema eller via våre kontaktskjemaer, vil vi kun bruke for behandling av den konkrete kontaktforespørselen som innleveres gjennom kontaktskjemaet.

 • Varighet på lagringen

  Etter behandlingen av forespørselen blir de registrerte dataene slettet umiddelbart, så fremt ingen lovbestemte oppbevaringsfrister finnes.

 • Tilbakekallings- og slettemulighet

  Tilbakekallings- og slettemulighetene retter seg heretter etter de angitte generelle reglene i denne personvernerklæringen for personvernrettslig tilbakekallingsrett og krav om sletting.

 • Nødvendighet for angivelse av personopplysninger

  Bruken av kontaktskjemaer skjer på frivillig grunnlag og er verken foreskrevet etter avtale eller lov. Du er ikke forpliktet til å ta opp kontakt med oss via kontaktskjemaet, men kan også bruke andre kontaktmuligheter på våre nettsider. Hvis du ønsker å bruke vårt kontaktskjema, må du fylle ut de feltene som er merket som obligatoriske. Så fremt du ikke fyller ut de nødvendige angivelsene på kontaktskjemaet, kan du verken sende forespørselen eller heller ikke få den behandlet av oss.

Statisk vurdering av besøkene på denne internettsiden - Webtracker

Vi innhenter, behandler og lagrer følgende data ved en henting av disse internettsidene eller enkelte filer på internettsiden: IP-adresse, nettsider som filen ble hentet fra, navn på filen, dato og klokkeslett for hentingen, overført datamengde og melding om suksessen til hentingen (såkalt Web-Log). Disse tilgangsdataene bruker vi kun i ikke personlig form for kontinuerlig forbedring av vårt internettilbud og til statistiske formål. Vi bruker for vurdering av besøkene på denne internettsiden dessuten følgende Webtracker:

 • Adobe Typekit

  På sidene våre bruker vi tjenesten Adobe Typekit fra foretaket Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, 24 Dublin, Irland, e-post: recepmun@adobe.com, nettsider: http://www.adobe.com/. Behandlingen skjer også i et tredjeland der det ikke foreligger noen tilpasset beslutning fra Kommisjonen. Derfor kan det vanlige beskyttelsesnivået for GDPR ikke garanteres ved overføringen, da det ikke kan utelukkes at f.eks. myndigheter har tilgang til de registrerte dataene i tredjeland.

  Rettslig grunnlag for overføringen av personopplysningene utgjøres av ditt samtykke etter art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR eller art. 9 avsn. 2 lit a i GDPR, som du har aktivert på våre internettsider.

  Via tjenesten Adobe Typekit blir skrifttypene på våre sider etterlastet for å kunne vise deg siden i en visuelt bedre versjon.

  Samtykket kan du når som helst kalle tilbake. Nærmere informasjon om tilbakekalling av ditt samtykke finner du enten ved selve samtykket eller på slutten av denne personvernerklæringen.

  Mer informasjon om håndtering av de overførte dataene finner du i personvernerklæringen til tilbyderen på http://www.adobe.com/de/privacy.html.

  Tilbyderen tilbyr på https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html i tillegg en bortvelgingsmulighet.

Varsling om bruk av informasjonskapsler

 • Hvilke personopplysninger innhentes og i hvilket omfang blir disse behandlet?

  På ulike sider integrerer og bruker vi informasjonskapsler for å gjøre det mulig med bestemte funksjoner på våre nettsider og til å integrere eksterne nettjenester. Ved de såkalte "informasjonskapslene" dreier deg seg om små tekstfiler som nettleseren kan lagre på din enhet. Disse tekstfilene inneholder en karakteristisk tegnkjede som nettleseren identifiserer entydig når du kommer tilbake til våre nettsider. Prosessen til lagringen av en informasjonskapselfil blir også betegnet som "setting av en informasjonskapsel". Informasjonskapsler kan legges inn både fra selve nettsidene og fra eksterne nettjenester. Informasjonskapslene blir lagt inn av våre nettsider eller de eksterne nettjenestene for å oppnå fullstendig funksjonalitet for våre nettsider, for å forbedre brukervennligheten eller utføre det angitte formålet i forbindelse med ditt samtykke. Informasjonskapselteknologien gjør det dessuten mulig for oss å gjenkjenne enkelte besøkere på grunnlag av synonymer, f.eks. en individuell eller tilfeldig ID, slik at vi kan tilby mer individuelle tjenester. Detaljene er oppført i den følgende tabellen.

 • Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

  Så fremt informasjonskapsler behandles på grunnlag av et samtykke etter art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR, gjelder dette samtykket også som samtykke etter § 25 avsn. 1 GDPR for å stille informasjonskapsler på sluttapparatet til brukeren. Så fremt et annet rettslig grunnlag etter GDPR nevnes (f.eks. for avtaleoppfyllelse eller oppfyllelse av lovbestemte plikter), skjer lagring eller innstilling på grunnlag av et unntak etter § 25 avsn. 2 TTDSG. Dette foreligger når "det eneste formålet med lagring av informasjon i sluttapparatet til sluttbrukeren eller det eneste formålet for tilgang til allerede lagret informasjon i sluttapparatet til sluttbrukeren er gjennomføringen av overføringen av en melding via et offentlig telekommunikasjonsnett" eller "når lagringen av informasjon i sluttapparatet til sluttbrukeren eller tilgang til informasjon allerede lagret i sluttapparatet til sluttbrukeren absolutt er nødvendig for at tilbyderen av en telemedietjeneste kan stille en telemedietjeneste som er uttrykkelig ønsket av brukeren til disposisjon". Hvilket rettslig grunnlag som gjelder, fås fra informasjonskapseltabellen som er oppført lenger ned i dette punktet.

 • Formål med databehandlingen

  Informasjonskapslene blir lagt inn av våre nettsider eller de eksterne nettjenestene for å oppnå fullstendig funksjonalitet for våre nettsider, for å forbedre brukervennligheten eller utføre det angitte formålet i forbindelse med ditt samtykke. Informasjonskapselteknologien gjør det dessuten mulig for oss å gjenkjenne enkelte besøkere på grunnlag av synonymer, f.eks. en individuell eller tilfeldig ID, slik at vi kan tilby mer individuelle tjenester. Detaljene er oppført i den følgende tabellen.

 • Varighet på lagringen

  Lagringen av våre informasjonskapsler skjer til sletting i nettleseren, eller når det dreier seg om en økt-informasjonskapsel, frem til økten er utløpt. Detaljene er oppført i den følgende tabellen.

 • Innsigelses- og korrigeringsmulighet

  Du kan stile inn nettleseren etter dine ønsker, slik at lagring av informasjonskapsler generelt avslås. Du kan deretter fra tilfelle til tilfelle avgjøre om du skal godta informasjonskapsler eller prinsipielt skal godta informasjonskapsler. Informasjonskapsler kan brukes til ulike formål, f.eks. til å gjenkjenne at tilgangsapparatet allerede er forbundet med våre nettsider (permanente informasjonskapsler) eller til å lagre de sist viste tilbudene (økt-informasjonskapsler). Hvis du har gitt oss uttrykkelig tillatelse til å behandle dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Vær oppmerksom på at rettmessigheten til behandlingen på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen forblir uberørt av dette.

Informasjonskapselnavn Server Tilbyder Formål Rettslig grunnlag Lagringsvarighet Type
PHPSESSID www.arano-group.com, arano.work.ideenfrische.de Nettsideoperatør Informasjonskapsel som er nødvendig for applikasjoner som er basert på PHP-språk. Informasjonskapselen lagres i løpet av økten. Dette er nødvendig for å lagre bestemte nettsideinnstillinger i løpet av nettsidebesøket (økten). Art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR etter art. 9 avsn. 2 lit. a GDPR (samtykke). Økt Konfigurasjon
csrf_https-contao_csrf_token www.arano-group.com, arano.work.ideenfrische.de Nettsideoperatør Informasjonskapsel som er nødvendig for beskyttelsen av nettskjemaer. Art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR (rettmessige interesser) Økt Sikkerhet

 

Datasikkerhet og datavern, kommunikasjon via e-post

Dine personopplysninger blir beskyttet gjennom tekniske og organisatoriske tiltak slik at de er utilgjengelige for tredjeparter ved innhenting, lagring og behandling. Ved ikke-kodet kommunikasjon via e-post kan den fullstendige datasikkerheten ved overføringen til våre IT-systemer ikke garanteres av oss, slik at vi ved informasjon med høyt hemmeligholdsbehov anbefaler en kodet kommunikasjon eller sending med post.

 

Opplysningsrett og korrigeringsønsker – sletting og begrensning av data – tilbaketrekking av samtykker – innsigelsesrett

Opplysningsrett

Du har rett til å forlange en bekreftelse om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis dette er tilfellet, har du en rett til opplysning om de nevnte opplysningene i art. 15 avsn. 1 i GDPR, så fremt rettighetene og friheten til andre personer ikke forringes (jf. art. 15 avsn. 4 i GDPR). Vi stiller gjerne også en kopi av opplysningene til disposisjon for deg.

Korrigeringsrett

Du har etter art. 16 i GDPR rett til å når som helst få korrigert feillagrede personopplysninger (slik som f.eks. adresse, navn osv.) til enhver tid. Også du kan når som helst forlange en fullstendiggjøring av dataene som er lagret hos oss. En tilsvarende tilpasning skjer umiddelbart.

Rett til sletting

Du har innenfor art. 17 avsn. 1 i GDPR rett til at vi sletter de innhentede personopplysningene om deg hvis

 • dataene enten ikke lenger er nødvendige,
 • det rettslige grunnlaget til behandlingen faller bort uten erstatning på grunn av tilbakekalling av ditt samtykke;
 • du har protestert mot behandlingen og det ikke foreligger noen berettiget grunn til behandlingen;
 • dine data behandles urettmessig;
 • en rettslig forpliktelse til dette kreves eller en innhenting har funnet sted etter art. 8 avsn. 1 i GDPR.

Retten er ikke aktuell etter art. 17 avsn. 3 i GDPR hvis

 • behandlingen er nødvendig for utøvelse av retten til fri meningsytring og informasjon;
 • dine data er innhentet på grunnlag av en rettslig forpliktelse;
 • behandlingen er nødvendig av grunner som er av offentlig interesse;
 • dataene er nødvendige for å gjøre rettslige krav gjeldende, utøve disse eller forsvare mot disse.

Rett til begrensning av behandling

Etter art. 18 avsn. 1 i GDPR har du i enkelte tilfeller rett til å forlange en begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Dette er tilfelle hvis:

 • riktigheten til personopplysningene ble avvist av deg;
 • behandlingen er urettmessig og du ikke samtykker til en sletting;
 • dataene ikke lenger er nødvendige til behandlingsformålet, men innhentede data tjener til å gjøre rettslige krav gjeldende, utøve disse eller forsvare mot disse;
 • en innsigelse mot behandlingen etter art. 21 avsn. 1 i GDPR er lagt inn og det fortsatt er uklart hvilke interesser som veier tyngst.

Rett til tilbakekalling

Så fremt du har gitt et uttrykkelig samtykke til behandlingen av dine personopplysninger (art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR eller art. 9 avsn. 2 lit a i GDPR), kan du tilbakekalle dette når som helst. Vær oppmerksom på at rettmessigheten til behandlingen fra samtykket til tilbakekallingen forblir uberørt av dette.

Rett til å klage

Du har rett til å komme med innsigelse mot bearbeidingen av de aktuelle personlige opplysningene etter art. 21 i GDPR, som er innhentet på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f (innenfor rammen av en berettiget interesse). Du har kun rett til dette når spesielle omstendigheter taler mot lagring og behandling.

Vi tar ivaretar ikke dine rettigheter?

Dine rettigheter kan du når som helst ivareta ved at du henvender deg til kontaktopplysningene som står nedenfor:

arano group GmbH
Nordostpark 89
90411 Nürnberg
Tyskland
E-post: info@arano-group.com
Tlf.: 0911/47559270

 

Rett til dataoverføring

Du har krav på overføring av de aktuelle personopplysningene dine etter art. 20 i GDPR. Dataene stilles til disposisjon av oss i et strukturert, vanlig og maskinleselig format. Dataene kan her valgfritt overføres til deg selv eller til en av de ansvarlige som du angir.

Vi stiller følgende data til disposisjon for deg etter art. 20 avsn. 1 i GDPR:

 • Data som ble innhentet på grunnlag av et uttrykkelig samtykke etter art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR eller art. 9 avsn. 2 lit. a i GDPR;
 • Data som vi mottok av deg etter art. 6 avsn. 1 lit. b i GDPR innenfor rammen av aktuelle avtaler;
 • Data som er blitt behandlet innenfor rammen av en automatisk prosess.

Overføringen av personopplysningene direkte til en ønsket ansvarlig vil vi foreta så fremt dette er teknisk mulig. Vær oppmerksom på at vi ikke kan overføre data som påvirker friheten og rettighetene til andre personer iht. art. 20 avsn. 4 i GDPR.

 

Klagerett hos tilsynsmyndigheter etter art. 77 avsn.1 i GDPR

Hvis du mistenker at vi behandler dine data på ulovlig måte fra vår side, kan du selvfølgelig når som helst be om en oppklaring av problematikken fra en domstol. Dessuten står flere andre rettslige muligheter til din disposisjon. Uavhengig av dette har du etter art. 77 avsn. 1 i GDPR muligheten til å henvende deg til en tilsynsmyndighet. Klageretten etter art. 77 i GDPR er tilgjengelig for deg i den EU-staten der du bor, har din arbeidsplass eller stedet for den formodentlige overtredelsen, dvs. du kan velge tilsynsmyndigheten du vil henvende deg til blant de ovennevnte stedene. Tilsynsmyndighetene der klagen ble innlevert, varsler deg deretter om stand og resultater for klagen, inkludert muligheten for en rettslig rettshjelp etter art. 78 i GDPR.