Whistle­­blower­­system

Hva forstår du med Ombudssted?

 • Ombudssted er et kontaktsted som er uavhengig av arano group GmbH, som ikke underligger dets anvisninger innenfor rammen av Compliance Management Systems.
 • I øyeblikket er det advokatfirmaet Rudolph Rechtsanwälte fra Nürnberg som har denne oppgaven. Kontaktperson er advokatene dr. Tobias Rudolph og/eller Christian Krausse, LL.M. Eur..
 • Lovoverholdelse og regelsamsvarende atferd har høyeste verdi for vårt foretak.
 • For å oppfylle dette kravet er det viktig å få kunnskap til mulig feil atferd / potensielle lovovertredelser for å kunne sette en stopper for disse.
 • Whistleblower-systemet tilbyr via Ombudsstedet muligheten til å varsle fortrolig fra om potensielle regelovertredelser.

Hvilke oppgaver har Ombudsstedet?

 • Det registrerer fortrolig informasjon med mistanke om overtredelser/uregelmessigheter og vurderer disse uavhengig.
 • Det beskytter identiteten til den varslende (juridisk taushetsplikt).
 • De er upartiske, diskré og nøytrale.
 • De følger personvernsrettslige reguleringer (GDPR i BDSG).
 • De rapporterer til foretakets Compliance-ansvarlige.

Hvorfor de varslende ikke har noe å frykte?

 • Advokatene i advokatfirmaet Rudolph er underlagt den lovbestemte og yrkesrettslige taushetsplikten som Ombudssted. Dette gjelder både i forhold til den varsende og til foretaket.
 • De varslende pådrar seg ingen kostnader ved å kontakte Ombudsstedet.
 • Registreringene skjer ved overholdelse av høyeste fortrolighet.

Hvordan kontakter jeg Ombudsstedet?